print deze pagina

Disclaimer

Copyright en inhoud
Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van ATAG Verwarming Nederland BV. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Externe informatie
Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Linken naar deze site
Het is de gebruiker van ATAG Verwarming Nederland BV toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, een koppeling aan te brengen tussen uw site en de site van ATAG Verwarming Nederland BV. Op onze linkpagina vindt u enkele mogelijkheden terug die u kunt gebruiken om naar ons te linken.

ATAG Verwarming
Nederland B.V.

Postbus 105
7130 AC Lichtenvoorde
T: 0544 391 777