kraan

SCIOS Certificatie


SCIOS

logo PI

 

 

Voor verwarmings- en stooktoestellen met een nominaal vermogen van meer dan 100 kW zijn er vanuit de overheid binnen de BEMS wetgeving specifieke regels opgesteld, zogenaamde SCIOS regelgeving. Als eigenaar/beheerder bent u verantwoordelijk voor het naleven van deze regels die met name betrekking hebben op onderhoud en inspecties. ATAG Verwarming kan u bij de naleving van deze regels helpen met alle services die daarvoor nodig zijn, ongeacht het merk van uw verwarmingsinstallatie. 

 

 

 

 

In essentie zijn de SCIOS richtlijnen voor verwarmingsinstallaties met een vermogen van meer dan 100 kW gericht op preventie op het gebied van:

 

Monteur op knieen

 

 

• Veiligheid

Een juiste afstelling van de verwarmingsinstallatie voorkomt onvolledige verbranding waardoor zeer giftig koolmonoxide (CO) kan vrijkomen. Bovendien worden veiligheidsfuncties die gericht zijn op het signaleren van brand en overdruk gestest.

 

• Energieverbruik

Door een goede verbranding en een schone warmtewisselaar wordt de maximale hoeveelheid warmte uit de brandstof benut. Dat resulteert voor u dus in een besparing op uw energiekosten.

 

• Emissies

Bij de inspecties wordt onder andere gelet op een optimale afstelling van de gas/lucht verhouding van uw installatie. Hierdoor komen er minder schadelijke gassen vrij, zoals NOx, CH4 en CO2.

 

 Voor de genoemde drie hoofdpunten zijn duidelijke normen gesteld waaraan alle gasgestookte installaties van meer dan 100 kW, ongeacht het type, merk of leeftijd minimaal moeten voldoen bij een Eerste of Bijzondere Inspectie. Door het uitvoeren van de voorgeschreven Periodieke Inspecties kunnen de geschoolde monteurs van ATAG Verwarming (SCIOS gecertificeerd) er voor zorgen dat uw verwarmingsinstallatie aan deze eisen blijft voldoen.

* SCIOS Stichting Certificatie
Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties

 SCIOS logo


ATAG Verwarming
Nederland B.V.

Postbus 105
7130 AC Lichtenvoorde
T: 0544 391 777