Vaktermen

TermOmschrijving
» Buitenvoeler

Een buitenvoeler is optioneel aan te sluiten aan uw ATAG CV-toestel. Het bestaat uit een klein doosje met daarin een kleine electronisch element, een sensor. De buitenvoeler wordt bij voorkeur aan de noordzijde van een woning geplaatst. De sensor meet de buitentemperatuur en geeft deze door aan het CV-toestel. De besturing van het CV-toestel neemt de buitentemperatuur mee in de berekening voor het verwarmen van uw woning op een zo comfortabele en efficiënte wijze. Dit heet weersafhankelijke regeling.

» Collector

Een collector maakt onderdeel uit van een zonne-energiesysteem. ATAG kent het ZonLichtSysteem waarbij zonne-energie gebruikt wordt voor het verwarmen van tapwater (zonthermisch systeem).

De keuze wordt bepaald door 3 aspecten:

1. Soort dak.

Een collector wordt hiervoor in een pannendak of op een platdak gemonteerd.

2. Positie van het dakvlak ten opzichte van de zon.

De positie ten opzichte van de zon is belangrijk voor de opbrengst. Hoe beter hij op het zuiden gericht ligt onder een hoek van 45°, hoe groter de opbrengst.

3. De grootte van het collectoroppervlak.

De collector is in verschillende oppervlakten leverbaar. De grootte is afhankelijk van de soort boiler die geselecteerd wordt en uiteraard de grootte van het beschikbare dakvlak.

Onderaan de collector is een boiler verbonden. In de boiler is het tapwater opgeslagen. Via een gescheiden circuit wordt bij voldoende daglicht water rondgepompt van boiler naar collector. In de collector wordt licht omgezet in warmte. Deze warmte wordt daarna in de boiler overgedragen aan het tapwater

» Combi-toestel

Een Combi-toestel is een verwarmingstoestel met ingebouwde warmwatervoorziening. ATAG kent hiervoor het CompactSysteem. Zowel de ATAG Q als de ATAG E zijn als combi-toestel leverbaar. Het verschil zit 'm in de wijze van warmwaterbereiding. De ATAG Q is een voorraad CV-ketel en heeft een ingebouwde boiler van 14 of 25 liter (Altijd een voorraad, daardoor snel warmwater)
De ATAG E is een doorstroom CV-ketel heeft een ingebouwde platenwisselaar (Geen voorraad, maar toestel schakelt in wanneer warmwater gevraagd wordt)

» Doorstroom CV-ketel

Zie Combi-toestel

» Emissies

Door het Super Hoog Rendement van het ATAG V-toestel verbruikt het ten opzichte van conventionele toestellen minder gas. Hoe minder gas een CV-toestel verbruikt, hoe lager de uitstoot van CO2. Dit is zeer gunstig voor het milieu. Het ATAG CV-toestel voldoet hiermee ruim aan de Europese milieuregelgeving. De Consumentenbondgids van september 2006 rapporteert de Q25C als best geteste voorraad CV-ketel met het hoogste rendement op verwarming en de laagste emissies.

»Hoog Rendement (HR)

HR staat voor Hoog Rendement. Het rendementspercentage geeft aan hoeveel aardgas wordt omgezet in effectieve warmte. De rest van de warmte gaat verloren door stralings- en schoorsteenverliezen.
Bij een Verbeterd Rendement (VR) CV-toestel wordt maximaal 83% effectief omgezet in warmte. Een Hoog Rendement haalt zelfs 90% (HR100) of 94% (HR104). Boven 96% (HR107) spreken we van Ulta Hoog Rendement.
Dit rendement blijft bij ATAG CV-toestellen gedurende de gehele levensduur onverminderd hoog. Ultra Hoog Rendement toestellen zijn dus buitengewoon vriendelijk voor het milieu. De Consumentenbondgids van september 2006 rapporteert de Q25C als best geteste voorraad CV-ketel met het hoogste rendement. Bovendien heeft de ATAG E32C het hoogste rendement in de markt van 109,9%!

» Moduleren

Moduleren betekent dat het CV-toestel hard brandt als er veel vraag is naar warmte en zachtjes brandt als er weinig vraag is. In plaats van energieverspillend 'hollen' en 'stilstaan' brandt het ATAG CV-toestel daar waar mogelijk is zachter en dit bespaart energie.
De ATAG CV-toestellen moduleren tussen 16% en 100% van hun vermogen en dat is uniek! Bovendien wordt de levensduur van de onderdelen verlengd omdat het toestel minder in- en uitschakelt.
Misschien wel het belangrijkste voordeel is een prettig woonklimaat: temperatuurschommelingen blijven achterwege en het geleidelijk opwarmen vermindert vervelend getik in de radiatoren en buizen.

» Thermostaat

Een thermostaat is het denkwerk achter wooncomfort. Met dit dit apparaat stelt u de gewenste temperatuur in. Tegenwoordig kunt u via het display voorzien worden van alle benodigde informatie met betrekking tot de werking en status van uw CV-toestel. Het is ook mogelijk dat met een buitenvoeler het CV-toestel weersafhankelijk kan werken. De elektronische regeling van het CV-toestel houdt dan rekening met de buitentemperatuur en dat bespaart gas.
Een thermostaat van ATAG heeft als groot voordeel dat het communiceert met het ATAG CV-toestel.

»Voorraad CV-ketel

Zie Combi-toestel

»Warmtewisselaar

De warmtewisselaar is het hart van uw CV-toestel. Hier wordt gas verbrandt bij zeer hoge temperaturen. Deze warmte wordt overgedragen aan het water in uw verwarmingscircuit.
Het hart van een ATAG CV-toestel is vervaardigd uit RoestVastStaal. De gladde buizen in de wisselaar zorgen voor een directe warmteoverdracht. Het resultaat: een lange levensduur, zeer schone verbranding, onderhoudsarm en een Ultra Hoog Rendement dat ook na jaren nog wordt gegarandeerd. Omdat dit hoogwaardige materiaal niet wordt aangetast blijven de onderhoudskosten laag.

» Weersafhankelijke regeling

Door een buitenvoeler op uw CV-toestel aan te sluiten, wordt de binnentemperatuur weersafhankelijk geregeld. Een weersafhankelijke regeling biedt buiten het hogere rendement, extra wooncomfort, een constante temperatuur in huis en de mogelijkheid om de temperatuur in verschillende vertrekken onafhankelijk van elkaar te bepalen. Hoe koud het ook in de winter wordt, binnen blijft de temperatuur behaaglijk constant. Met een minimum aan energie!

Helpdesk

ATAG Verwarming
Nederland B.V.

Postbus 105
7130 AC Lichtenvoorde
T: 0544 391 777